Dagelijks woord:

Eerstvolgende diensten:


Meer diensten

Berichten

Huiskamerdienst 5 april 2020

Liturgie huiskamerdienst dd 5 april 2020

Voorganger: Ds Johannes van Beveren.

U kunt de dienst vanaf 9:30 volgen via de kerkradio of via het youtubekanaal.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Welkom
zingen GK 239: ‘k stel mijn vertrouwen

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij ‘k Zie naar Hem op en ‘k weet hij is mij steeds nabij

en groet

Schuldbelijdenis en Genadeverkondiging

Bidden

Lezen Matteus 21:1-11

Intocht in Jeruzalem

211 Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus er twee leerlingen op uit. 2 Zijn opdracht luidde: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Vrijwel direct zullen jullie er een ezelin zien, die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij me. 3 En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: “De Heer heeft ze nodig.” Dan zal men ze meteen meegeven.’ 4 Dit is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat gezegd is door de profeet: 5 ‘Zeg tegen Sion: “Kijk, je koning is in aantocht, hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier.”’

6 De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. 7 Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. 8 Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit, anderen braken twijgen van de bomen en spreidden die uit op de weg. 9 De talloze mensen die voor hem uit liepen en achter hem aan kwamen, riepen luidkeels: ‘Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel!’

10 Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. ‘Wie is die man?’ wilde men weten. 11 Uit de menigte werd geantwoord: ‘Dat is Jezus, de profeet uit Nazaret in Galilea.’

Kindmoment (stuur je reactie naar kids@ngk-ijsselmuiden.nl)

Preek

Zingen LB 550: 1, 3 verheug u gij dochter van Sion.

1 Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Uw koning rijdt binnen,
het rijk gaat beginnen,
de zalige tijden,
Hij komt ons bevrijden
rechtvaardig, zachtmoedig,
de aarde zal spoedig
een bloeiende tuin zijn van vrede en recht,
de Heer heeft het heden gezegd.

3 Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Zijn daden, zij zullen
de aarde vervullen,
voor jood en voor heiden
door dood en door lijden
draagt Hij met zich mede
de blijdschap, de vrede,
Hij rijdt op een ezel. Hij lijdt als een knecht,
zo brengt Hij het leven terecht.

Bidden en Onze vader

Zingen Opwekking 727 / Psalmen voor Nu 16 – Ik val niet uit Uw hand

Mijn God, ik kom naar u. Dan ben ik veilig;
ik heb het u gezegd, en blijf het zeggen:
ik heb u nodig, Heer. De rest is overbodig

De mensen hebben andere idolen
en wringen zich voor hen in honderd bochten,
maar ik zal dat nooit doen. En zelfs hun naam niet noemen.

Mijn God, u vult mijn bord. U vult mijn beker:
u hebt iets moois bedacht, en straks is het van mij.
U houdt mijn hele leven in uw handen
en ik kom goed terecht, want dat hebt u gezegd.

De hele nacht lig ik aan God te denken;
Ik voel dat hij er is. Zijn wijsheid geeft me rust.
Dan word ik blij, en zeker van mijn redding:
ik leef, ik leef naast God. Ik val niet uit zijn hand.

Want u zult mij niet zomaar laten sterven;
ik hoef niet naar het graf. Want u laat mij niet los.
U wilt mij leren waar ik u moet zoeken:
heel dicht bij u, mijn God, zal ik gelukkig zijn.

Geven
maak uw gift over op de rekening van de diakonie van een van beide kerken.
de Rank: NL 81 RABO 0157 6741 34
Goede Herderkerk: NL 70 RABO 0159 1200 20

Belijdenis uitspreken

Zegen

Opwekking 298 hosanna, hosanna in de hoge

Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge.)2x
Heer, ons hart is vol lof.
Wij verhogen uw naam.
Wees verheven, o Heer mijn God,
Hosanna in de hoge.
Glorie, glorie, glorie voor de Koning.)2x
Heer, ons hart is vol lof.
Wij verhogen uw naam.
Wees verheven, o Heer mijn God,
Glorie voor de Koning.

Vespers stille week 2020

Het is een traditie: de gezamenlijke vespervieringen van de NGK, de CGK en de GKV in Kampen en IJsselmuiden. Ook dit jaar willen we – ondanks de vreemde tijd door het coronavirus – deze vieringen weer samen organiseren, zij het in een wat andere vorm. Ook al kunnen we de vespers niet fysiek houden met elkaar, dan is er toch verbondenheid met onze Heiland Jezus. En door Jezus’ lijden en sterven zijn we ook verbonden met elkaar.

We weten dat het lijden van Christus grote betekenis geeft aan ons leven. We willen u/jij dan ook in de lijdensweek meerdere korte momenten geven om hier bij stil te staan.

Normaliter zouden de vespers worden gehouden in de lijdensweek op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag, zowel in Kampen als IJsselmuiden. Omdat dit nu niet mogelijk is, hebben we besloten om op dezelfde dagen en tijden de vesper digitaal live uit te zenden op een vergelijkbare manier zoals nu ook de huiskamerdiensten van onze gemeente uitgezonden worden.

Dit houdt in dat de vespers iedere avond van 6 t/m 9 april vanaf 19:30 uur online live te volgen zullen zijn via youtube (beeld en geluid) en kerkdienstgemist (alleen geluid).

Ga naar CGK kampen op youtube Ga naar kerkdienstgemist van CGK Kampen

De vespers zijn kort en duren maximaal een half uur. De voorgangers en muzikanten komen in ieder geval zoals elk jaar uit de verschillende samenwerkende kerken. Voor de vespers is een boekje samengesteld met daarin de liturgie en de teksten.

Klik  hier voor de liturgie (pdf)

We nodigen u/jou van harte uit om in de lijdensweek, ieder in zijn eigen huis de vespers in geestelijke verbondenheid met elkaar te vieren. We hopen dat op deze wijze voor veel mensen de vespers bijdragen aan een stuk rust en vertrouwen in een tijd van crisis.

De Werkgroep Vespers,

CGK Kampen : Arne Mauritz,
NGK Kampen : Anneke van Hove en Annie Veltman,
GKV Kampen – Zuid : Melanie Spans
GKV Kampen – Noord : Joselien Zuur,
NGK IJsselmuiden : Andries en Gerda Uitslag,
GKV IJsselmuiden : Peter Mulder

PS: Mocht u behoefte hebben aan een liturgie op papier, dan kunt u dat aangeven bij
Peter Mulder, 038-3317386.

Bijbelleesgroep: Richteren

De bijbelleesgroep is inmiddels beland bij het boek Richteren. Ds Dennis vd Zee heeft een video-inleiding gemaakt.

Leest u/jij ook mee?

Neem voor meer informatie en een leesrooster even contact op met Dennis of Lianne vd Zee.

Huiskamerdienst 29 maart 2020

Liturgie huiskamerdienst zondagmorgen 29 maart 2020

U kunt de dienst vanaf 9:30 volgen via de kerkradio of via het youtubekanaal.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Read more

Huiskamerdienst 22 maart 2020

Huiskamerdienst 22 maart 2020.

Klik hier voor het youtubekanaal en bekijk de dienst terug.

Liturgie hieronder.
Read more

NGKV IJsselmuiden op youtube

De komende periode komen we als gemeente niet bij elkaar in de kerk. Om toch met elkaar verbonden te zijn is er een wekelijkse nieuwsbrief, maar is er ook een nieuw youtube kanaal van onze gemeente.

Op dit kanaal vindt u iedere zondag een nieuwe huiskamerdienst.
Deze dienst wordt ‘s morgens om 9:30 ook uitgezonden via de kerkradio.

Daarnaast zijn we hard bezig met het maken van nieuw materiaal.

Mocht u een creatief idee hebben voor het kanaal, neem dan even contact op met Kees Stuij. Hij coördineert alle activiteiten.

We wensen iedereen alle goeds toe. God gaat ook in deze lastige periode met ons mee.