Dagelijks woord:

Eerstvolgende diensten:


Meer diensten

Berichten

Kerkdienst 24 januari

Liturgie zondag 24 januari 2021 9:30 uur.

Voorganger: Ds Johannes van Beveren

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Welkom

Stil gebed, toewijding, en groet

Lied LB 939/Opw575 Jezus alleen, ik bouw op Hem

Jezus alleen, ik bouw op Hem
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.
Door stormen heen hoor ik zijn stem,
Dwars door het duister van de nacht.

Zijn woord van liefde dat mij sust
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!
Mijn vaste grond, mijn fundament;
dankzij zijn liefde leef ik nu.

Jezus alleen werd mens als wij;
klein als een kind, in kwetsbaarheid.
Oneindig veel hield Hij van mij,
leed om mijn ongerechtigheid.

En door zijn offer werd ik vrij,
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij,
ontnam de dood zijn heerschappij;
dankzij zijn sterven leef ik nu.

Daar in het graf, in dood gehuld,
leek al zijn macht tenietgedaan.
Maar, o die dag, dat werd vervuld:
Jezus, de Heer is opgestaan!

Sinds Hij verrees in heerlijkheid
ben ik van vloek en schuld bevrijd
Ik leef in Hem en Hij in mij;
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.

Geen levensangst, geen stervensnood;
dat is de kracht, waar ik in sta.
Van eerste stap tot aan de dood
leidt Hij de weg waarop ik ga.

Geen duivels plan of aards bestaan
kan mij ooit roven uit zijn hand.
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;
in die verwachting houd ik stand.

In Hem alleen, in Hem alleen!

Bidden

Lezen Marcus 5:1-20

1 Ze kwamen aan de overkant van het meer, in het gebied van de Gerasenen.
2 Toen hij uit de boot gestapt was, kwam hem meteen vanuit de grafspelonken een man tegemoet die door een onreine geest bezeten was
3 en in de spelonken woonde. Zelfs als hij vastgebonden was met een ketting kon niemand hem in bedwang houden.
4 Hij was al dikwijls aan handen en voeten geketend geweest, maar dan trok hij de kettingen los en sloeg hij de boeien stuk, en niemand was sterk genoeg om hem te bedwingen.
5 En altijd, dag en nacht, liep hij schreeuwend tussen de rotsgraven en door de bergen en sloeg hij zichzelf met stenen.
6 Toen hij Jezus in de verte zag, rende hij op hem af en viel voor hem neer,
7 en luid schreeuwend zei hij: ‘Wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Ik bezweer je bij God: doe me geen pijn!’
8 Want hij had tegen hem gezegd: ‘Onreine geest, ga weg uit die man.’
9 Jezus vroeg hem: ‘Wat is je naam?’ En hij antwoordde: ‘Legioen is mijn naam, want we zijn met velen.’
10 Hij smeekte hem dringend om hen niet uit deze streek te verjagen.
11 Nu liep er op de berghelling een grote kudde varkens te grazen.
12 De onreine geesten smeekten hem: ‘Stuur ons naar die varkens, dan kunnen we bij ze intrekken.’
13 Hij stond hun dat toe. Toen de onreine geesten de man verlaten hadden, trokken ze in de varkens, en de kudde van wel tweeduizend stuks stormde de steile helling af, het meer in, en verdronk in het water.
14 De varkenshoeders sloegen op de vlucht en vertelden in de stad en in de dorpen wat ze hadden meegemaakt, en de mensen gingen kijken wat er was gebeurd.
15 Ze kwamen bij Jezus en zagen de bezetene daar zitten, gekleed en bij zijn volle verstand, dezelfde man die altijd bezeten was geweest door het legioen, en ze werden door schrik bevangen.
16 Degenen die alles gezien hadden, legden uit wat er met de bezetene en met de varkens was gebeurd.
17 Daarop drongen de mensen er bij Jezus op aan om hun gebied te verlaten.
18 Toen hij in de boot stapte, smeekte de man die bezeten was geweest om bij hem te mogen blijven.
19 Dat stond hij hem niet toe, maar hij zei tegen hem: ‘Ga naar huis, naar uw eigen mensen, en vertel hun wat de Heer allemaal voor u heeft gedaan en hoe hij zich over u heeft ontfermd.’
20 De man ging weg en maakte in Dekapolis bekend wat Jezus voor hem had gedaan, en iedereen stond verbaasd.

Kindmoment en Kinderlied

Klik hier voor de kinderwerkjes

Preek

Lied opw 328 Heer ontferm u over ons.

Heer, ontferm U over ons.
Kom en heel ons land.
Reinig met uw vuur.
Raak ons nu aan.
Wij buigen neer en
roepen tot U, Heer.
O, Heer ontferm U over ons. (3x)

Belijden NGB22

Lied NLB 103c Looft de koning heel mijn wezen

1 Loof de Koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de Koning, loof de Koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.

2 Looft Hem als uw vaadren deden,
eigent u zijn liefde toe,
want Hij bergt u in zijn vrede,
zegenend wordt Hij niet moe.
Looft uw Vader, looft uw Vader,
tot uw laatste adem toe.

5 Engelen, zingt ja en amen
met de Koning oog in oog!
Zon en maan, buigt u tezamen
en gij sterren hemelhoog!
Looft uw Schepper, looft uw Schepper,
looft Hem, die het al bewoog!

Geven

Bidden

Lied psalm 43: 3, 4

3. O Here God, kom mij bevrijden,
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heil’ge berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht.

4. Dan ga ik op tot uw altaren,
tot U, o bron van zaligheid.
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren
en dankbaar ruisen alle snaren
voor U die al mijn vreugde zijt
en eind’loos mij verblijdt.

Zegen

Geven:
maak uw gift over op de rekening van de diaconie van een van beide kerken.
de Rank: NL 81 RABO 0157 6741 34
Goede Herderkerk: NL 70 RABO 0159 1200 20

Contact:
Behoefte aan contact of een vraag over de preek?
Bel of app na de dienst met 06-130 815 83.
Iedere zondag van 11:14-12:15 uur.

God ontmoeten?
De Goede Herderkerk is geopend voor jou
voor Stilte, een Gebed of een Ontmoeting.
Iedere dinsdag van 10-12 uur
Iedere vrijdag van 14-16 uur.
Burg. v. Engelenweg 175 IJsselmuiden.

 

Kinderwerkjes 24 januari

Dag allemaal,

Vandaag gaat het over de man die bezeten was van demonen. Er woonden een heleboel duivelse geesten in zijn lichaam. Totdat Jezus kwam en hem bevrijdde.

Luister je ook mee met het verhaal?

En natuurlijk is er ook weer een heleboel te doen.

Veel plezier!

Een kleurplaat:

 

Puzzels:

En een moeilijk doolhof:

En een varken wat je in elkaar kunt knutselen:

En een blij mannetje. Want Jezus maakt je blij!

En nog een paar letterpuzzels:

Download (PDF, Onbekend)

Kerkdienst 17 januari

Liturgie zondag 17 januari 2021 9:30 uur.

Voorganger: Ds Dennis vd Zee

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.
Na afloop is er de mogelijkheid om digitaal koffie te drinken.
Kijk onderaan dit bericht voor meer informatie.

(de opname komt in de loop van de zondag online)

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Read more

Kinderwerkjes 17 januari

Vandaag gaat het over schoon worden.

Hoe vaak was jij per dag je handen eigenlijk?

En hoe vaak ga je onder de douche?

Maar in  dit verhaal gaat het over schoon worden op een andere manier. Want als je onder de douche gaat, wordt je hart dan ook schoon?

Natuurlijk is er ook weer genoeg te knutselen. Veel plezier!

Eerst de knutsel uit het kindmoment:

Hier een kleurplaat over hemels sop:

En een kleurplaat over Jezus en mensen die naar hem luisteren:

En tenslotte nog een woordzoeker:

Digitaal koffiedrinken met Jitsi

Doe mee met digitaal koffiedrinken. Vanaf zondag 17 januari na de dienst.

Meer info op https://www.ngk-ijsselmuiden.nl/jitsi/

Kerkdienst 10 januari

Liturgie zondag 10 januari 2021 9:30 uur.

Voorganger: Ds Dennis vd Zee

Deze dienst wordt live uitgezonden via youtube en de kerkradio. Ivm de lockdown is de dienst niet toegankelijk.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Read more