Dagelijks woord:

Eerstvolgende diensten:


Meer diensten

Berichten

10 november 18:00 uur: zestien+

Kom naar de tweede avond van zestienplus. We gaan het over muziek hebben, neem dus je favoriete nummer mee. Dat mag een christelijk of niet christelijk nummer zijn.

We beginnen na de middagdienst, rond 18:00 uur in de Goede Herderkerk

Be there!

Morgendienst 13 oktober in de Rank

Let op:

Komende zondag 13 oktober is de morgendienst bij uitzondering in de Rank.
De dienst begint om 9:30

De avonddienst om 19:00 uur is gewoon in de Goede Herderkerk.

Cursus: Meld je aan en doe mee!

Beste gemeenteleden,

Alle data voor de cursus ‘Leren luisteren naar Gods stem’ zijn bekend: woensdagen 16 en 30 oktober en 13 en 27 november.

Er hebben zich al meerdere gemeenteleden aangemeld, maar er is nog plek voor meer. Iedereen is van harte welkom. Je mag mee eten (vanaf 18.00 uur), maar als dat niet mogelijk is ben je ook welkom vanaf 19.30 uur.

Als je mee wilt eten, graag voor 9 oktober doorgeven via mulder.prins@home.nl

hartelijke groet,

Het voorbereidingsteam

Doe mee met de cursus Luisteren naar Gods stem

Cursus ‘Leren luisteren naar Gods stem’
LET OP: GEWIJZIGDE DATA EN SPREKER
Opgave nog mogelijk!

Wanneer: Woensdagen 16 en 30 oktober; 13 en 27 november
Hoe laat: Vanaf 18.00 uur is het mogelijk om aan te sluiten voor een maaltijd, Cursus start om 19.30
Waar: Nachtegaal 57, IJsselmuiden

De apostel Paulus schrijft in zijn eerste brief aan de gemeente te Korinthe: ‘Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest, vooral naar die van de profetie’ (1 Kor 14: 1)

Hij schrijft niet ‘zouden jullie misschien erover willen nadenken om ….’. Nee, het staat er in gebiedende wijs: het is een opdracht.

Profetie is het communiceren van Gods hart en gedachten naar de mensen om je heen.

Door te luisteren naar Gods stem en deze door te geven, worden mensen bemoedigd, versterkt en aangevuurd. Deze woorden geven leven, hoop en liefde, ze zijn altijd verankerd in wat God zegt in Zijn Woord en worden daaraan getoetst.

In deze cursus zal Wim Kok ons les geven in hoe we Gods stem kunnen leren verstaan. Hoe kunnen we toetsen of het Gods stem is, wat zijn richtlijnen?

We leren zien hoe Gods woorden leven geven en hoe tastbaar Gods liefde kan zijn door Hem te kennen en ervaren. Wim leert ons zien hoe God ook andere geestelijke gaven zoals kennis, wijsheid, kracht en liefde aan ons en door ons kan geven.

De bedoeling is dat niet alleen de theorie en de Bijbelse principes onderwezen worden, maar het wordt ook voorgedaan en we gaan zelf oefenen.

De cursus is gratis. Elke avond zal er een vrijwillige collecte zijn voor de trainer.

Aanmelden kan via mulder.prins@home.nl.

voorbereidingsteam,

Peter en Monique Mulder
Dennis en Lianne van der Zee
Johannes van Beveren

Luisterlied 15 sept morgendienst

Hieronder vindt u het luisterlied van de dienst van vanmorgen:

31-10: Inspiratieavond Jeugdwerkers CGK, GKV en NGK

Iedereen die iets doet in het jeugdwerk is op Donderdagavond 31 oktober van harte uitgenodigd voor een inspiratie- en ontmoetingsavond.

Doel is om als kinder- en jeugdwerkers elkaar te ontmoeten contacten te leggen en ervaringen te delen.

Deze avond wordt georganiseerd door jeugdwerkers uit de zes CGK, GKV en NGK kerken in Kampen en IJsselmuiden.

Schrijf deze datum alvast in je agenda en wees erbij!

De avond zal zijn in de CGK in Kampen.

Meer info volgt zsm.

Hartelijke groet,

Dirk Jan Stuij en Johannes Hoving.

Agenda

Luisteren naar Gods stem (1)

oktober 16 @ 19:30

Uitzending via Radio IJsselmond

oktober 20 @ 09:00

Luisteren naar Gods stem (2)

oktober 30 @ 19:30

Inspiratieavond jeugdwerkers

oktober 31 @ 19:30

Gemeentevergadering

oktober 31 @ 19:30