Dagelijks woord:

Berichten

Rozenactie met pasen

Dit jaar willen we als Goede Herderkerk voor de eerste keer samen met de Hoeksteen in IJsselmuiden een rozenactie rondom pasen organiseren.

Stille zaterdag

Op stille zaterdag zal aan inwoners in een aantal wijken van IJsselmuiden namens de beide kerken een roos met een paasboodschap worden aangeboden.
Dit doen we omdat het feest is:

Jezus leeft! Dit is voor ons zo’n groot feest dat we dat willen delen met andere mensen.

Op zaterdag 15 april 2017 gaan wij de wijken in om van deur tot deur een roos aan te bieden. We verzamelen bij de Hoeksteen in IJsselmuiden om 16.30 uur. We beginnen daar gezamenlijk en om 17.00 vertrekken we.

Hulp/ vrijwilligers

Om dit te kunnen realiseren hebben we hulp nodig bij het rondbrengen van de rozen. Zou u/jij ons willen helpen om deze paasboodschap uit dragen?

Om een indicatie te hebben hoeveel mensen willen helpen, graag uw aanmelding bij Wilbert voor zaterdag 8 april 2017 i.v.m. het bestellen van de rozen.

Met een hartelijke groet,

Wilbert Tuinman
(038-8521811/ wtuinman@hotmail.com)

Vespers Stille week 2017

Het is een traditie: de gezamenlijke vespervieringen van de Gereformeerde
Kerken in Kampen en IJsselmuiden. Ook dit jaar organiseren we deze vieringen
weer samen. Zo staan we samen stil, als broers en zussen, bij het lijden van
Christus. Ook persoonlijk door stilte, meditatie, muziek en gebed. Iedere avond
een moment om bewust te worden van het geweldige offer van Jezus. Heiland
en Redder van deze wereld. Een mooi moment in een wereld van onrust en
haast. Zet het in je agenda!

De vespers houden we in de lijdensweek op maandag, dinsdag, woensdag en
donderdag, zowel in Kampen en IJsselmuiden.
In Kampen in de Bazuinkerk (Cello 1)
en in IJsselmuiden in de Goede Herderkerk (Burg. v Engelenweg 175).
De vespers zijn kort, ze beginnen om 19:30 en duren ongeveer een half uur.

Kunt u de vespers niet bezoeken, dan kunt u meeluisteren via de kerkradio.

Op Goede Vrijdag zijn er in de verschillende kerken de normale diensten.

We nodigen u/jij van harte uit dit met elkaar te vieren en hopen iedere dag op
een goede opkomst.
De Werkgroep Vespers,
CGK Kampen : Marianne Sleurink
NGK Kampen : Anneke van der Kolk en Annie Veltman
GKV Kampen – Zuid : Marien Clement
GKV Kampen – Noord : Joselien van het Ende
NGK IJsselmuiden : Andries en Gerda Uitslag
GKV IJsselmuiden : Peter Mulder

28 maart: Knutselmorgen

Dag dames gemeenteleden,
Het is onze bedoeling om op dinsdagmorgen 28 maart a.s. om 10 uur weer een knutselmorgen te houden in de grote zaal van de kerk.
Daarbij is het de bedoeling dat een ieder zijn eigen breien, borduren, kaarten maken of andere knutselspullen meebrengt.
We willen op die morgen ook een Paas-stukje maken.
Wie dat leuk vindt, moet het materiaal daarvoor zelf meebrengen o.a. een potje,
groen, oase en versiering. Er is hulp om te helpen.
Met hartelijke groet,
Alfijta en Dini van Dijk

7 April: Samen maaltijd houden.

Op vrijdag 7 april wordt u weer uitgenodigd om bij mij te komen eten.
De kosten zijn 10 euro p.p.
De opbrengst is voor medische en voedselhulp aan de allerarmsten in het dorp
Udjan in Armenië.
Geef je op, ik ontvang jullie graag!
Annemarie van den Bos
Laanzicht 55
038 3316191
a.v.d.bos27@kpnplanet.nl

22 maart 19:00: kleding inzameling

Komende woensdag 22 maart kunt u vanaf 19:00 uur weer kleding inleveren in de grote zaal achter de kerk. De kleding wordt ingezameld voor o.m. Roemenië.

Let op: lever aub alleen schone en hele kleding in!

Alvast bedankt!

26 maart: Inzameling voor de voedselbank

Komende zondag 26 maart kunt u weer houdbare producten inleveren ten behoeve van de voedselbank. U kunt de producten achter laten op de tafel in de hal bij de goede herder deur.

Namens de voedselbank bedankt!

Agenda

Knutselmorgen

maart 28 @ 10:00

Samen eten

april 7 @ 19:00

Vesperdienst

april 10 @ 19:30

Vesperdienst

april 11 @ 19:30

Vesperdienst

april 12 @ 19:30