Dagelijks woord:

Berichten

Geef je op voor de Fietstocht+BBQ of Broodmaaltijd

Beste allemaal,

Zaterdag 24 juni 2017

Op zaterdagmiddag 24 juni 2017 willen een gezamenlijke fietspuzzeltocht met aansluitend een bbq houden. Als u alleen wilt bbq-en en niet wilt meefietsen kan dit uiteraard ook, ook dan graag uw opgave. Als dekking voor de onkosten wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

De fietspuzzeltocht start tussen 13.00uur en 13.30uur, de start is bij de Goede Herderkerk en finish/bbq bij de Rank.

Aanvang van de bbq is 17.00uur.

Zondag 25 juni 2017

Op zondag 25 juni 2017 willen we een gezamenlijke broodmaaltijd houden na de ochtenddienst. Ook hiervoor graag uw opgave. In de beide kerken ligt een opgavelijst en ook kunt u u opgeven via de email bij Johannes of Aly

Of per mail: Johannus Hoving: jjhoving@gmail.com Aly Tuinman: alytuinman@hotmail.com

De Goede Herderkerk / de Rank.

Infoavond Roemeniëreis 2018

Ons streven is om in 2018 weer naar Pata Rat in Roemenië te gaan met Stichting Help Straatkinderen (SHS). Dit willen we doen in week 20 van zaterdag 12 mei 2018 tot zaterdag 19 mei 2018. Het zou mooi zijn om daar weer met 15 mensen heen te kunnen zodat we weer twee huisjes kunnen bouwen.
Wij organiseren op dinsdag avond 27 juni 2017 een informatieavond. Deze avond zal Henk van der
Lingen van SHS aanwezig zijn en vertellen over Pata Rat, het werk wat zij als stichting doen, wat er van de
groep die er heen gaat verwacht wordt en wat de werkzaamheden zijn, wat de kosten zijn voor het
bouwen van de twee huisjes en wat het jezelf gaat kosten om mee te kunnen.
Een ieder die meer informatie wil is van harte welkom om te komen!
Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar en om 20.00 uur willen we de avond
beginnen.
De avond word gehouden in de Goede Herderkerk.

TM: Hoe zie jij God?

Vanmorgen in de kerkdienst ging het over geloof. We hebben met elkaar Johannes 9 gelezen, waarin Jezus modder op de ogen van een blindgeboren man smeert. Nadat de man zich gewassen heeft in het bad van Siloam kan hij zien.

In de preek heeft Dennis ons meegenomen in de verschillende gesprekken en discussies die je in Johannes 9 leest. Want deze genezing gebeurde op de sabbat. De Farizeeërs hadden daar grote moeite mee. In het verhaal legt Jezus de verbinding tussen het blind zijn en zien van de man en het geestelijk blind zijn van de Farizeeërs.

Beluister de dienst terug

In het tienermoment hebben we nagedacht over de vraag ‘hoe zie jij God?’. Zijn voor jouw regels belangrijk, of is het de oneindige liefde van God voor jou?

Read more

Luisterlied morgendienst 11 juni

Luister (en kijk) hier het lied terug uit de kerkdienst van zondagmorgen 11 juni.

Klik hier om de dienst terug te luisteren.

Feestelijke pinksterdienst in de Rank

Op zondagmorgen 4 juni vieren we samen met onze broeders en zusters van de Rank vieren het pinksterfeest in de Rank.
Ook jij bent van harte uitgenodigd om met ons het feest van de Heilige Geest mee te vieren.
Er is muziek van de cantorij en van de samengestelde muziekgroep met leden uit beide kerken.
Tijdens deze dienst is er bijbelklas voor de kinderen. Voor de kleintjes is er oppas.

Tienermoment: Waar wil jij de beste in zijn?

Vanmorgen ging het in de kerkdienst over Eenheid. We hebben in Johannes 17 het gebed gelezen van Jezus. Er staat onder andere in vers 21:

Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden.

Beluister de dienst terug

In het tienermoment ging het over de allerbeste zijn. Sarah wilde de beste zijn in zwemmen. David wilde de allerbeste voetballer zijn en spelen bij de allerbeste voetbalclub van de wereld. In de dia’s ging het over de allerbeste wielrenner Tom Dumoulin.

Read more