Dagelijks woord:

Berichten

Gezamenlijke diensten tijdens de zomer

Zomeravonddiensten:

Deze zomer worden, net als vorig jaar, de middag/avonddiensten in IJsselmuiden samen gehouden met de Christelijk Gereformeerde kerk Kampen, de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt te IJsselmuiden en de Nederlands gereformeerde kerk.

Op de zondagen 23 juli, 6 en 20 augustus en op 3 september worden de middag-diensten gehouden in de Rank, de Boogaard 2. Aanvang is dan 16:30 uur.

Op 30 juli, 13 en 27 augustus worden de avond-diensten gehouden in de Goede Herderkerk, Burg. van Engelenweg 175. Aanvang is dan 19:00 uur.

Morgendiensten in de zomer:

CGK Eben Haëzerkerk Kampen:

Elke zondagmorgen is er om 9:30 een dienst in de Christelijk Gereformeerde kerk in het gebouw aan de Buiten Nieuwstraat 69 te Kampen.

GKV en NGK IJsselmuiden:

30 juli: Gezamenlijke morgendienst om 9:30 in de Rank.
6 augustus: Gezamenlijke morgendienst om 9:30 in de Goede Herderkerk.
13 augustus: Gezamenlijke morgendienst om 9:30 in de Rank.
20 en 27 augustus: morgendienst om 9:30 in beide kerken.

Meeluisteren via internet en de NGK kerkradio

Vanuit de Eben Haëzerkerk, de Rank en de Goede Herderkerk kunt u de dienst via internet volgen.

Klik hier om de dienst te beluisteren van de Eben Haëzerkerk

Klik hier om de dienst te beluisteren van de Rank

Klik hier om de dienst te beluisteren van de Goede Herderkerk.

Voor de brs en zusters die via de kerkradio van de NGK meeluisteren wordt het geluid uit de Rank eveneens doorgestuurd. U kunt dus via uw eigen kastje meeluisteren.

 

TM: In de gevangenis.

Vanmorgen ging het in de dienst over Paulus en Silas die na een oneerlijk proces gegeseld en gevangen werden gezet in de gevangenis in Filippi. ‘s nachts baden tot God en zongen ze lofliederen. Na een aardschok sprongen alle boeien los en gingen de deuren van de gevangenis open. Je leest het verhaal in Handelingen 16.

Beluister de dienst terug

Read more

4 November NGK vrouwendag Emmeloord

Bezoek Zaterdag 4 november de NGK vrouwendag in Emmeloord.

Thema dit jaar is Tot volle bloei komen.

Sprekers zijn: Janneke de Groot en Sarianne van Dalen, er is muziek van Marion Mulder.

Dus, meld je aan en wees er op 4 november met je vriendinnen bij!
Je man neemt de kids wel mee naar het voetbalveld en is prima in staat om pannenkoekken voor ze te bakken!

Meer informatie en het programma vindt je op www.ngkvrouwendag.nl. Volg de facebookpagina facebook.com/ngkvrouwendag/ en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes.

 

Geef je op voor de Fietstocht+BBQ of Broodmaaltijd

Beste allemaal,

Zaterdag 24 juni 2017

Op zaterdagmiddag 24 juni 2017 willen een gezamenlijke fietspuzzeltocht met aansluitend een bbq houden. Als u alleen wilt bbq-en en niet wilt meefietsen kan dit uiteraard ook, ook dan graag uw opgave. Als dekking voor de onkosten wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

De fietspuzzeltocht start tussen 13.00uur en 13.30uur, de start is bij de Goede Herderkerk en finish/bbq bij de Rank.

Aanvang van de bbq is 17.00uur.

Zondag 25 juni 2017

Op zondag 25 juni 2017 willen we een gezamenlijke broodmaaltijd houden na de ochtenddienst. Ook hiervoor graag uw opgave. In de beide kerken ligt een opgavelijst en ook kunt u u opgeven via de email bij Johannes of Aly

Of per mail: Johannus Hoving: jjhoving@gmail.com Aly Tuinman: alytuinman@hotmail.com

De Goede Herderkerk / de Rank.

Infoavond Roemeniëreis 2018

Ons streven is om in 2018 weer naar Pata Rat in Roemenië te gaan met Stichting Help Straatkinderen (SHS). Dit willen we doen in week 20 van zaterdag 12 mei 2018 tot zaterdag 19 mei 2018. Het zou mooi zijn om daar weer met 15 mensen heen te kunnen zodat we weer twee huisjes kunnen bouwen.
Wij organiseren op dinsdag avond 27 juni 2017 een informatieavond. Deze avond zal Henk van der
Lingen van SHS aanwezig zijn en vertellen over Pata Rat, het werk wat zij als stichting doen, wat er van de
groep die er heen gaat verwacht wordt en wat de werkzaamheden zijn, wat de kosten zijn voor het
bouwen van de twee huisjes en wat het jezelf gaat kosten om mee te kunnen.
Een ieder die meer informatie wil is van harte welkom om te komen!
Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar en om 20.00 uur willen we de avond
beginnen.
De avond word gehouden in de Goede Herderkerk.

TM: Hoe zie jij God?

Vanmorgen in de kerkdienst ging het over geloof. We hebben met elkaar Johannes 9 gelezen, waarin Jezus modder op de ogen van een blindgeboren man smeert. Nadat de man zich gewassen heeft in het bad van Siloam kan hij zien.

In de preek heeft Dennis ons meegenomen in de verschillende gesprekken en discussies die je in Johannes 9 leest. Want deze genezing gebeurde op de sabbat. De Farizeeërs hadden daar grote moeite mee. In het verhaal legt Jezus de verbinding tussen het blind zijn en zien van de man en het geestelijk blind zijn van de Farizeeërs.

Beluister de dienst terug

In het tienermoment hebben we nagedacht over de vraag ‘hoe zie jij God?’. Zijn voor jouw regels belangrijk, of is het de oneindige liefde van God voor jou?

Read more