Dagelijks woord:

Eerstvolgende diensten:


Meer diensten

Berichten

Huiskamerdienst 12 juli 2020

Liturgie Jongerendienst

Voorganger: Ds Dennis vd Zee.

Muziek: DTG uit Emmeloord.

Na afloop is er een livechat. Meer info via https://www.ngk-ijsselmuiden.nl/jitsi/

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Welkom

Stil gebed + Votum en Groet

Zingen: Opw 638: Prijs Adonai en
Opw 661 Engels: How Great is Our God

Wie is als Hij?
de Leeuw maar ook het Lam,
gezeten op de troon.
Bergen buigen neer,
de zee verheft haar stem
voor de allerhoogste Heer.

Prijs Adonai,
wanneer de zon opkomt
totdat ze ondergaat.
Prijs Adonai,
alle naties van de aard’
alle heiligen; aanbid Hem.

Opw 661 Engels: How Great is Our God

The splendor of a King, clothed in majesty
Let all the Earth rejoice
All the Earth rejoice

He wraps himself in light
And darkness tries to hide
And trembles at His voice
Trembles at His voice

How great is our God, sing with me
How great is our God, and all will see
How great, how great is our God

Age to age He stands
And time is in His hands
Beginning and the end

The Godhead Three in One
Father Spirit Son
The Lion and the Lamb
The Lion and the Lamb

Bidden

Kindermoment

kinderlied: opwekking voor kids 173: Alles op aarde

Alles op de aarde
alles in de zee,
alles in de lucht
getuigt met mij mee
dat God de allergrootste koning is
vraag het aan een olifant
vraag het aan een … vis.

Alles op de aarde
alles in de zee,
alles in de lucht
getuigt met mij mee
dat God Zijn liefde aan de hele schepping geeft
vraag het aan een kolibri
vraag het aan een … kreeft

Alles op de aarde
alles in de zee,
alles in de lucht
getuigt met mij mee
dat God alleen dit mooie werk heeft gedaan.
vraag het aan een ooievaar
vraag het aan een … zwaan

Alles op de aarde
alles in de zee,
alles in de lucht
getuigt met mij mee
dat God de macht heeft en de majesteit
vraag het aan een duizendpoot
vraag het aan een … geit.

De vogels in de lucht
en de vissen in de zee
de dieren op de aarde
getuigen met mij mee
God is onze schepper en zijn kinderen zijn wij

Hij is groot, groot, GROOT
Vraag het maar aan mij!!

Schriftlezing: Genesis 1:1-2:3 NBV

De schepping van hemel en aarde

1 In het begin schiep God de hemel en de aarde.
2 De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water.
3 God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht.
4 God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis;
5 het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.
6 God zei: ‘Er moet midden in het water een gewelf komen dat de watermassa’s van elkaar scheidt.’
7 En zo gebeurde het. God maakte het gewelf en scheidde het water onder het gewelf van het water erboven.
8 Hij noemde het gewelf hemel. Het werd avond en het werd morgen. De tweede dag.
9 God zei: ‘Het water onder de hemel moet naar één plaats stromen, zodat er droog land verschijnt.’ En zo gebeurde het.
10 Het droge noemde hij aarde, het samengestroomde water noemde hij zee. En God zag dat het goed was.
11 God zei: ‘Overal op aarde moet jong groen ontkiemen: zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten dragen met zaad erin.’ En zo gebeurde het.
12 De aarde bracht jong groen voort: allerlei zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten droegen met zaad erin. En God zag dat het goed was.
13 Het werd avond en het werd morgen. De derde dag.
14 God zei: ‘Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven en de dagen en de jaren,
15 en ze moeten dienen als lampen aan het hemelgewelf, om licht te geven op de aarde.’ En zo gebeurde het.
16 God maakte de twee grote lichten, het grootste om over de dag te heersen, het kleinere om over de nacht te heersen, en ook de sterren.
17 Hij plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde,
18 om te heersen over de dag en de nacht en om het licht te scheiden van de duisternis. En God zag dat het goed was.
19 Het werd avond en het werd morgen. De vierde dag.
20 God zei: ‘Het water moet wemelen van levende wezens, en boven de aarde, langs het hemelgewelf, moeten vogels vliegen.’
21 En hij schiep de grote zeemonsters en alle soorten levende wezens waarvan het water wemelt en krioelt, en ook alles wat vleugels heeft. En God zag dat het goed was.
22 God zegende ze met de woorden: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk en vul het water van de zee. En ook de vogels moeten talrijk worden, overal op aarde.’
23 Het werd avond en het werd morgen. De vijfde dag.
24 God zei: ‘De aarde moet allerlei levende wezens voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren.’ En zo gebeurde het.
25 God maakte alle soorten in het wild levende dieren, al het vee en alles wat op de aardbodem rondkruipt. En God zag dat het goed was.
26 God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’
27 God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen.
28 Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’
29 Ook zei God: ‘Hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn.
30 Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef ik de groene planten tot voedsel.’ En zo gebeurde het.
31 God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het werd morgen. De zesde dag.

1 Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid.
2 Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had.
3 God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk.

Verkondiging Deel 1.

Zingen: Opw 733 Tienduizend redenen

De zon komt op, maakt de morgen wakker,
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel,
prijst nu Zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel,
verheerlijkt zijn heilige naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde,
Uw naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen,
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel,
prijst nu Zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel,
verheerlijkt Zijn heilige naam.

En op dit dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel,
prijst nu Zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel,
verheerlijkt Zijn heilige naam.
Verheerlijkt Zijn heilige naam,
verheerlijkt Zijn heilige naam.

10.000 reasons

Bless the Lord O my soul
O my soul
Worship His Holy name
Sing like never before
O my soul
I’ll worship Your Holy name

The sun comes up
It’s a new day dawning
It’s time to sing Your song again
Whatever may pass
And whatever lies before me
Let me be singing
When the evening comes

You’re rich in love
And You’re slow to anger
Your name is great
And Your heart is kind
For all Your goodness
I will keep on singing

Ten thousand reasons
For my heart to find

And on that day
When my strength is failing
The end draws near
And my time has come
Still my soul will
Sing Your praise unending

Ten thousand years
And then forevermore

Verkondiging Deel 2.

Zingen: Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard’ en hemel prijzen U,
glorie voor uw naam.
Prijst de Vader, prijst de Zoon.
Prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.

Lam van God, hoogste Heer,
heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster,
niemand is als U.
Prijst de Vader, prijst de Zoon.
Prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.

Dankgebed en Voorbede

Geven
maak uw gift over op de rekening van de diaconie van een van beide kerken.
de Rank: NL 81 RABO 0157 6741 34
Goede Herderkerk: NL 70 RABO 0159 1200 20

Zingen: opwekking 770 Ik zal er zijn

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Zegen

Videochat

Na afloop is er de mogelijkheid om mee te doen met de videochat.
Kijk op https://www.ngk-ijsselmuiden.nl/jitsi/ voor meer informatie.

Werkje huiskamerdienst 5 juli

Download hier het werkje en doe mee.

Download (PDF, Onbekend)

Huiskamerdienst 5 juli 2020

Voorganger: Ds Johannes van Beveren.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Read more

Huiskamerdienst 28 juni 2020

Voorganger: Ds Dennis vd Zee.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Read more

Huiskamerdienst 21 juni 2020

Voorganger: Ds Dennis vd Zee.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Read more

Huiskamerdienst 14 Juni 2020

Voorganger: Ds Johannes van Beveren.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Read more